Podmínky využívání služeb na serveru Hodnota-webu.cz

Podmínky užití webového rozhraní

Tyto Podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Podmínky“) specifikují ú?el webového rozhraní https://www.hodnota-webu.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), stanovují podmínky pro jeho využívání a podmínky k p?ístupu k obsahu, který se na webovém rozhraní nachází. Součástí Podmínek je ochrana vašich osobních údaj?.

Provozovatel webového rozhraní a správce osobních údaj?:

KAVEST Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

IČ: 06288600

není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26499

Kontaktní údaje provozovatele webového rozhraní a správce osobních údajú:

Adresa pro doručování: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Telefonní číslo: +420 722 165 719

Kontaktní e-mail: info@hodnota-webu.cz

1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

1.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

1.2. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.